YouTube Facebook fotogalerie
reklama
Regulamin

wgportal sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim zastrzega,
iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów
zamieszczonych w portalu www.miedzyrzec.info jest dozwolone
wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści.
Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki
jest zabronione bez pisemnej zgody wgportal Sp. z o.o.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

 

Warunki korzystania z treści
publikowanych w portalach spółki wgportal

1. Bez uzyskania licencji  korzystający ma prawo jedynie do zamieszczania w ograniczonej formie, w celach informacyjnych, w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, utworów (z wyłączeniem fotografii) rozpowszechnionych przez wgportal sp. z o.o. w portalu www.miedzyrzec.info.

2. W ramach dozwolonego użytku korzystający może zamieścić tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania pod warunkiem, że:

a. w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis "czytaj dalej" i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do portalu www.miedzyrzec.info do dalszej części materiału. Tytuł linku (ang. anchor text) kierującego bezpośrednio do artykułu źródła odpowiadać będzie tytułowi danego artykułu źródłowego,

b. zapewni, że linki kierujące do portalu www.miedzyrzec.info, z którego pochodzi utwór, a także strony internetowe jego serwisu, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie będą blokowane przed robotami wyszukiwarek.

3. Jakiekolwiek użycie treści zamieszczanych w portalu www.miedzyrzec.info wykraczające poza niniejsze warunki wymaga pisemnej zgody wgportal i nabycia licencji.

logo male